سرورهای مجازی آلمان

سرور مجازی 2 گیگابایت آلمان
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت فضای NVMe
 • یک هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 3 گیگابایت آلمان
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای NVMe
 • یک هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 4 گیگابایت آلمان
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای NVMe
 • دو هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 6 گیگابایت آلمان
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای NVMe
 • دو هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 8 گیگابایت آلمان
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای NVMe
 • سه هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل