پرشین کلود

شماره تماس: 041.35239154 | آدرس: تبریز - بازار کبود - طلبقه همکف - انتهای راهرو سمت راست - پلاک 51
تاریخ : امروز تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

کارت خریدیافتن محصولات و سرویس ها

CPU
RAM
Storage
Bandwidth
Uplink
Location
OS
Plan 1 - 256MB
160,000 ر‌یا‌ل ماهانه
1Core
256MB
10GB
400GB
200Mbps
England
Lin / WinPlan 2 - 512MB
210,000 ر‌یا‌ل ماهانه
1Core
512MB
20GB
600GB
200Mbps
England
Lin / WinPlan 3 - 768MB
270,000 ر‌یا‌ل ماهانه
1Core
768MB
30GB
800GB
200Mbps
England
Lin / WinPlan 4 - 1GB
330,000 ر‌یا‌ل ماهانه
1Core
1GB
40GB
1000GB
200Mbps
England
Lin / Win