سرورهای مجازی آلمان

سرور مجازی 1 گیگابایت آلمان
  • 1 گیگابایت حافظه رم
  • 20 گیگابایت فضای SSD
  • یک هسته پردازنده
  • 400 گیگابایت پهنای باند
  • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
  • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 1.5 گیگابایت آلمان
  • 1.5 گیگابایت حافظه رم
  • 30 گیگابایت فضای SSD
  • یک هسته پردازنده
  • 600 گیگابایت پهنای باند
  • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
  • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 2 گیگابایت آلمان
  • 2 گیگابایت حافظه رم
  • 40 گیگابایت فضای SSD
  • یک هسته پردازنده
  • 800 گیگابایت پهنای باند
  • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
  • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 3 گیگابایت آلمان
  • 3 گیگابایت حافظه رم
  • 50 گیگابایت فضای SSD
  • دو هسته پردازنده
  • 1000 گیگابایت پهنای باند
  • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
  • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی 4 گیگابایت آلمان
  • 4 گیگابایت حافظه رم
  • 60 گیگابایت فضای SSD
  • دو هسته پردازنده
  • 1200 گیگابایت پهنای باند
  • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
  • 1 تا 8 ساعت تحویل